كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دلشكسته

دلشكسته
[ شناسنامه ]
رفت تا او زنده بماند... ...... دوشنبه 86/7/16
غذاي يكنواخت ...... دوشنبه 86/7/16
مترسك ...... دوشنبه 86/7/16
به عظمت يك شيشه شير ...... دوشنبه 86/7/16
روباه ...... دوشنبه 86/7/16
گپ انسان و شيطان ...... دوشنبه 86/7/16
نگاه كن ...... دوشنبه 86/7/16
بودن = نبودن ...... دوشنبه 86/7/16
قدس شريف ...... دوشنبه 86/7/16
شب قدر ...... دوشنبه 86/7/16
آدمكها ...... دوشنبه 86/7/16
معنا ...... دوشنبه 86/7/16
10 ...... دوشنبه 86/7/16
در زير پيراهن من خدا هست ...... دوشنبه 86/7/16
اي كه بر هر گذري عشق به در يوزهء توست ...... دوشنبه 86/7/16
   1   2      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها